Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποδοχή Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης The Mental Health Gate

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (https://thementalhealthgate.com) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Το Mental Health Gate (εφεξής MHG) ή Πύλη, δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Η ιστοσελίδα MHG χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και για διαφημιστικούς σκοπούς.

Οι υπηρεσίες του MHG προσφέρονται χωρίς χρέωση στους πελάτες.

Η χρήση των υπηρεσιών του MHG δεν πρέπει να γίνεται από ανήλικους. Σε περίπτωση που οι συνεδρίες αφορούν ανήλικο πελάτη, την ηλεκτρονική αίτηση (φόρμα επικοινωνίας) θα πρέπει να συμπληρώσει ο γονέας/κηδεμόνας.

Δέχεστε να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις και email από το MHG και τους θεραπευτές που έχετε επιλέξει, με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση του αιτήματός σας.

Οι θεραπευτές που προβάλλονται στο MHG, δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με αυτό. Κατά την εγγραφή τους, ελέγχουμε τους τίτλους σπουδών τους και τα πιστοποιητικά εκπαίδευσής τους καθώς και το βιογραφικό τους σημείωμα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη θεραπευτική τους αποτελεσματικότητα, η οποία δεν εξαρτάται μόνο από τις ικανότητες του θεραπευτή.

Όσον αφορά τους ανήλικους πελάτες, οι γονείς θα πρέπει να βρίσκονται πάντα στο σπίτι (να μην αφήνουν μόνα τους τα παιδιά με τους θεραπευτές) και οι συνεδρίες να γίνονται σε χώρο που μπορούν να επιτηρήσουν. Οι γονείς έχουν την ευθύνη για τη συνεχή επιτήρηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών που τους παρέχει ο θεραπευτής.

Η Πύλη δε λαμβάνει μέρος με κανένα τρόπο στις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ πελατών και θεραπευτών, τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξει και ως εκ τούτου δε φέρει καμία ευθύνη οιασδήποτε φύσεως.

Η Πύλη δεν εγγυάται την πιστότητα και εγκυρότητα των στοιχείων των βιογραφικών, των πτυχίων ή της φωτογραφίας των θεραπευτών. Αυτό είναι προσωπική ευθύνη των θεραπευτών οι οποίοι ωστόσο, ελέγχονται και αξιολογούνται διαρκώς από το MHG σε συνεργασία με τους πελάτες τους.

Τα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται κατά την αίτηση επικοινωνίας, κοινοποιούνται στους θεραπευτές που έχετε επιλέξει. Είναι πιθανόν, εκπρόσωπός μας να σας ζητήσει περισσότερες πληροφορίες με σκοπό την καλύτερη επιλογή θεραπευτή και εξυπηρέτησή σας. Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε server εντός ΕΕ. Η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο, email) είναι σύμφωνη με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR).

Όροι Συνεργασίας Θεραπευτών

Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας https://thementalhealthgate.com και των υπηρεσιών του Mental Health Gate οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες των Δικτυακών μας τόπων οι οποίοι λειτουργούν συνεργατικά προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της εταιρείας και των πελατών/μελών της. Το Mental Health Gate (εφεξής MHG) ή Πύλη, δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το MHG παρέχει στους εγγεγραμμένους σε αυτό θεραπευτές, εφεξής μέλη, συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφημιστικές υπηρεσίες, επιμορφωτικές υπηρεσίες (σεμινάρια, μαθήματα, άρθρα κλπ) και γενικότερες υπηρεσίες υποστήριξης του θεραπευτικού τους έργου. Η σχέση μεταξύ MHG και μέλους είναι σχέση συνεργασίας (εταιρείας-πελάτη) και όχι σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Το MHG διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή μελών σε περίπτωση που οι τελευταίοι δεν έχουν τα τυπικά προσόντα για να διεξάγουν συνεδρίες (π.χ. πτυχίο, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος).

Το MHG διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει μέλος χωρίς να του επιστρέψει τη συνδρομή, αν λάβει βάσιμη καταγγελία από πελάτες για αντιδεοντολογική ή παράνομη συμπεριφορά.

Η ιστοσελίδα MHG χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη.

Η Πύλη απευθύνεται στους θεραπευτές του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όλων των ειδικοτήτων.

Απαγορεύεται αυστηρά η βιντεοσκόπηση ή αντιγραφή με οποιοδήποτε μέσο των σεμιναρίων και η αναπαραγωγή ή αξιοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο πέραν του προσωπικού, του υλικού των εισηγητών.

Απαγορεύεται η κοινοποίηση των στοιχείων των αιτούντων πελατών ή η παραπομπή τους τόσο σε τρίτους όσο και σε θεπαπευτές εγγεγραμμένους στην Πύλη.

Απαγορεύεται η κοινοποίηση σε τρίτους των στοιχείων εισόδου στην πλατφόρμα MHG. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι γίνεται πρόσβαση με τον ίδιο λογαριασμό από διαφορετικές IP διευθύνσεις, θα απενεργοποιείται άμεσα ο λογαριασμός χωρίς να επιστρέφεται η συνδρομή.

Συνδρομή

Προκειμένου να εγγραφούν οι θεραπευτές ως μέλη στην πλατφόρμα MHG, θα πρέπει να διαλέξουν ένα από τα τρία (3) προτεινόμενα και διαθέσιμα συνδρομητικά πακέτα. Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιείται η συνδρομή τους. Όλες οι υπηρεσίες του MHG παρέχονται στα πλαίσια της ανωτέρω συνδρομής, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια επιπλέον χρέωση ή προμήθεια πέρα από τη συνδρομή. Το ύψος της συνδρομής είναι για κάθε πακέτο διαφορετικό και περιγράφεται αναλυτικά μαζί με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην παράγραφο «Εγγραφή θεραπευτή» - «Επιλέξτε το πακέτο που σας ταιριάζει, Πακέτα Συνδρομής».

Προσωπικά Δεδομένα

Το MHG διατηρεί τα εξής προσωπικά δεδομένα για τους θεραπευτές: Ονοματεπώνυμο, περιοχή κατοικίας, τηλέφωνο, email, φωτογραφία προφίλ.

Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται ασφαλή server που πληροί τις προδιαγραφές της ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR). Η προσπέλαση και επεξεργασία αυτών των δεδομένων γίνεται μόνο από αρμόδια όργανα εντός της εταιρείας και μόνο για σκοπούς που εξυπηρετούν τη μεταξύ μας συνεργασία. Στα δεδομένα αυτά δεν έχουν πρόσβαση οι μαθητές ή τρίτα αναρμόδια πρόσωπα.

Το MHG διατηρεί τα εξής έγγραφα για τους θεραπευτές:

Αντίγραφο πτυχίου, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών και ό,τι άλλο σχετικό έγγραφο μας στέλνετε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Αποθηκεύονται σε server που πληροί τις προδιαγραφές της ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR). Η προσπέλαση και επεξεργασία αυτών των αρχείων γίνεται μόνο από αρμόδια όργανα εντός της εταιρείας και μόνο για σκοπούς που εξυπηρετούν την μεταξύ μας συνεργασία. Στα αρχεία αυτά δεν έχουν πρόσβαση οι πελάτες ή τρίτα αναρμόδια πρόσωπα.

Δημόσια δεδομένα: Εφόσον επιλέξετε να δημοσιεύσετε το προφίλ σας στην ιστοσελίδα της Πύλης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι αδύνατος ο αποκλεισμός τρίτων από την προβολή αυτών των στοιχείων. Για αυτό το λόγο και σχετικά με τη δημοσίευση στο προφίλ σας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ) πρέπει να γνωρίζετε ότι δίνοντας τη συναίνεσή σας, αυτά θα δημοσιευθούν . Στα στοιχεία του δημόσιου προφίλ συμπεριλαμβάνονται επίσης: φωτογραφία προσώπου, τίτλοι σπουδών, επαγγελματική πείρα, επιμόρφωση, δημοσιεύσεις και ότι άλλο έχει να κάνει με το επαγγελματικό σας προφίλ. Το προφίλ σας ελέγχεται από την Πύλη πριν τη δημοσίευση.

Κοινοποίηση στοιχείων επικοινωνίας στους υποψήφιους πελάτες σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (email και τηλέφωνο) θα εμφανίζονται δημόσια στην ιστοσελίδα μας. Με το τρόπο αυτό θα μπορείτε να δέχεστε απευθείας αίτημα πελάτη για επικοινωνία.

Διαγραφή δεδομένων: Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή από την Πύλη, εφόσον έχετε τακτοποιήσει τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες. Όταν διαγράφεται ένας θεραπευτής, διαγράφονται μόνιμα όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα που τον αφορούν, εκτός από εκείνα που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό των συναλλαγών που έχει λάβει μέρος, εφόσον υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες.

Διαφημιστική προβολή

Η δημοσίευση του προφίλ σας στην ιστοσελίδα της Πύλης είναι προαιρετική. Εφόσον έχετε επιλέξει να δημοσιεύσετε το προφίλ σας στην ιστοσελίδα της Πύλης, αποδέχεστε την πιθανή εμφάνιση του δημοσιευμένου περιεχομένου στα social media και τα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης (Google, Yahoo κλπ).

Επικοινωνία

Αποδέχεστε να λαμβάνεται sms, email και τηλεφωνήματα από το MHG με σκοπό την ενημέρωση σας για τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε (π.χ. νέα αίτηση πελάτη που σας αφορά προσωπικά).

Περιορισμοί ευθύνης

Η Πύλη δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για τις συναλλαγές μεταξύ θεραπευτών και πελατών.

Η Πύλη δεν εγγυάται τις πληρωμές των πελατών. Οι θεραπευτές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαχείριση και την κανονικότητα των πληρωμών των πελατών τους.

Η Πύλη δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη υποστούν οι θεραπευτές, ως συνέπεια της εργασίας τους (μετακινήσεις, επισκέψεις σε χώρους τρίτων κλπ).

Πολιτική επιστροφών

Δε γίνεται επιστροφή μέρους ή ολόκληρης της συνδρομής σε καμία περίπτωση.

Αποδοχή όρων

Με την εγγραφή σας στην Πύλη συμφωνείτε και αποδέχεστε όλους τους όρους στο σύνολό τους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εφόσον δε συμφωνείτε, δε θα πρέπει να προχωρήσετε σε εγγραφή και αν μας έχετε ήδη στείλει έγγραφα, ενημερώστε μας ώστε να τα διαγράψουμε από τη βάση μας. Αν είστε ήδη μέλος και δε συμφωνείτε πλέον με τους όρους ή με κάποια αλλαγή σε αυτούς, πρέπει να ζητήσετε τη διαγραφή σας.